Pořad bohoslužeb od 13. do 20. 3. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

13.3.2016

Neděle 13.3.20165. neděle postnísv. Patricie (Vlasta)11:00 (10:30 modl. růžence, zasvěcení se P. Marii)Bohoslužba slova - namísto mše sv.Kaple fara
Pondělí 14.3.2016 pondělí 5. postního týdnesv. Matylda
Úterý 15.3.2016 úterý 5. postního týdnesv. Longin
Středa 16.3.2016středa 5. postního týdnesv. Heribert13:30Náboženství pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 17.3.2016čtvrtek 5. postního týdnesv. Patrik16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 18.3.2016 pátek 5. postního týdnesv. Cyril Jeruzalémský
Sobota 19.3.2016 Slavnost sv. Josefa
Neděle 20.3.20166. neděle postní - Květná nedělesv. Archip11:00 (10:30 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za oslavence (Josefy + narozené v březnu)Kaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]