Pořad bohoslužeb od 13. do 20. 12. 2015

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

13.12.2015

Neděle 13.12.20153. neděle adventnísv. Lucie (Světluše)10:00 (9.30 růženec radostný, po mši sv. růženec slavný + zasvěcení P. Marii) - Fatimský denMŠE SVATÁ - za + a živou rodinu...Kaple fara
Pondělí 14.12.2015 pondělí 3. adventního týdnesv. Jan od Kříže
Úterý 15.12.2015úterý 3. adventního týdnesv. Valerián19:00Katecheze pro dospělé - Katechismus katol. církveFarní knihovna
Středa 16.12.2015středa 3. adventního týdnesv. Adelhaida (Adéla)13:30Náboženská výuka pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 17.12.2015sv. Lazar16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 18.12.2015 sv. Rufus a Zosim
Sobota 19.12.2015 bl. Urban
Neděle 20.12.20154. neděle adventnísv. Dominik Siloský10:00 (9:30 růženec, sv. smíření příp. po mši sv.)MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]