Pořad bohoslužeb od 13. do 20. 11. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

11.11.2016

Neděle 13.11.201633. neděle v mezidobíSvátek sv. Anežky České11:00 (10:30 modl. růžence - mariánské večeřadlo, sv. smíření před i po mši sv.)MŠE SV. (Ve večerních hodinách 2. část Fatimského dne + adorace)Kaple fara
Pondělí 14.11.2016pondělí 33. týdne v mezidobísv. Mikuláš Tavelič19:00Katecheze pro dospělé - Katechismus katol. církve, Starý ZákonFarní knihovna
Úterý 15.11.2016 úterý 33. týdne v mezidobísv. Albert Veliký
Středa 16.11.2016středa 33. týdne v mezidobísv. Markéta Skotská14:30Náboženská výuka pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 17.11.2016čtvrtek 33. týdne v mezidobísv. Alžběta Uherská16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 18.11.2016 pátek 33. týdne v mezidobíPosvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
Sobota 19.11.2016 sobota 33. týdne v mezidobísv. Mechtilda
Neděle 20.11.2016Slavnost Ježíše Krista Králesv. Felix z Valois11:00 (10:30 růženec, sv. smíření před a po mši sv. ) MŠE SVATÁ se zasvěcením Ježíši Kristu Králi v NSOKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky