Pořad bohoslužeb od 12. do 21. března 2017

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

11.3.2017

Neděle 12.3.20172. neděle postnísv. Kvirin11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření po mši sv.); 15:00MŠE SV. (P. Krajíček); Křížová cesta v kosteleKaple fara
Pondělí 13.3.2017pondělí 2. postního týdnesv. Patricie (Vlasta)16:00Mariánské večeřadlo (modlitba růžence, zasvěcení se P. Marii, bohoslužba slova se sv. přijímáním) - Fatimský denKaple fara
19:00Katecheze pro dospělé (Starý zákon)Farní knihovna
Úterý 14.3.2017 úterý 2. postního týdnesv. Matylda
Středa 15.3.2017středa 2. postního týdnesv. Longin14:30Náboženství pro děti (s rodiči)Farní knihovna
Čtvrtek 16.3.2017 čtvrtek 2. postního týdnesv. Heribert
Pátek 17.3.2017 pátek 2. postního týdnesv. Patrik
Sobota 18.3.2017 sobota 2. postního týdnesv. Cyril Jeruzalémský
Neděle 19.3.20173. neděle postní3.neděle postní11:00 (10:30 růženec, sv. smíření po mši sv. ); 15:00 MŠE SV. (P. Krajíček) - za všechny živé i zemřelé Josefy; křížová cesta v kosteleKaple fara
Pondělí 20.3.2017Slavnost sv. Josefa17:00 MIMOŘÁDNĚ!MŠE SV. (P. Krajíček) - ke cti sv. Josefa za Josefy s následnou minioslavouKaple fara
Úterý 21.3.2017úterý 3. postního týdnebl. Serapion17:30 (17:00 křížová cesta, sv. smíření)Mše sv. v tridentském ritu (P. J. Jirásek)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]