Pořad bohoslužeb od 11. do 18. 12. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

11.12.2016

Neděle 11.12.20163. neděle adventnísv. Damas I. (Hostivít)11:00 (sv. smíření po mši sv.)MŠE SV. - na poděkování za milosti uplynulého roku, na úmysly přítomnýchKaple fara
Pondělí 12.12.2016pondělí 3. adventního týdnesv. Jana Františka de Chantal19:00Katecheze pro dospělé - Katechismus katol. církve, Starý ZákonFarní knihovna
Úterý 13.12.2016úterý 3. adventního týdnesv. Lucie (Světluše)16:00Mariánské večeřadlo (modl. růžence, zasvěcení P. Marii, bohoslužba slova se sv. přijímáním)Kaple fara
Středa 14.12.2016středa 3. adventního týdnesv. Jan od Kříže14:30Náboženství pro děti (s rodiči)Farní knihovna
Čtvrtek 15.12.2016čtvrtek 3. adventního týdnesv. Valerián16:00Modlitba růžence, bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Pátek 16.12.2016 pátek 3. adventního týdnesv. Adelhaida (Adéla)
Sobota 17.12.2016 sv. Lazar
Neděle 18.12.20164. neděle adventnísv. Rufus a Zosim11:00 (10:30 modl. růžence)MŠE SV. Kaple fara
Pondělí 19.12.2016 bl. Urban
Úterý 20.12.2016sv. Dominik Siloský17:00 (16:30 růženec, sv. smíření)Mše sv. v tridentském ritu (P. J. Jirásek)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky