Pořad bohoslužeb od 10. do 17. 9. 2017

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

8.9.2017

Neděle 10.9.201723. neděle v mezidobíbl. Karel Spinola11:00 (10:30 modl. růžence)Bohoslužba slova se sv. přijímáním (Mach.)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 11.9.2017pondělí 23. týdne v mezidobísv. Emil18:30Katecheze pro dospělé - Katechismus katol. církve Farní knihovna
Úterý 12.9.2017 úterý 23. týdne v mezidobísv. Quido / Jména Panny Marie
Středa 13.9.2017středa 23. týdne v mezidobísv. Jan Zlatoústý16:00Mariánské večeřadlo (modlitba růžence, zasvěcení se P. Marii, bohoslužba slova se sv. přijímáním) - Fatimský denKostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 14.9.2017 Svátek Povýšení sv. křížeSvátek Povýšení sv. kříže
Pátek 15.9.2017 Panna Maria Bolestná
Sobota 16.9.2017 sobota 23. týdne v mezidobísv. Ludmila
Neděle 17.9.201724. neděle v mezidobísv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin11:00 (10.30 růženec, sv. smíření ?)Mše sv. nebo bohoslužba slova - podle zdravotních možností P. KrajíčkaKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]