Pořad bohoslužeb od 10. do 17. 7. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

11.7.2016

Neděle 10.7.201615. neděle v mezidobísv. Amálie (Libuše)11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření příp. po mši sv.)MŠE SV. - za + Bertu ČejkovouKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 11.7.2016Svátek sv. Benedikta19:00Katecheze pro dospělé - setkání nad Starým Zákonem (1 Mojž kap. 11 - 20)Farní knihovna
Úterý 12.7.2016 úterý 15. týdne v mezidobísv. Jan Qualbert
Středa 13.7.2016středa 15. týdne v mezidobísv. Jindřich16:00Mariánské večeřadlo (modl. růžence, zasvěcení P. Marii, bohoslužba slova se sv. přijímáním)Kostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 14.7.2016 čtvrtek 15. týdne v mezidobíbl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis
Pátek 15.7.2016 pátek 15. týdne v mezidobísv. Bonaventura
Sobota 16.7.2016 sobota 15. týdne v mezidobíPanna Maria Karmelská
Neděle 17.7.201616. neděle v mezidobísv. Česlav a Hyacint11:00 (10.30 růženec, sv. smíření - P. Krajíček bude přede mší sv. přítomen)MŠE SVATÁ - na úmysl p. J. BlažkovéKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky