Pořad bohoslužeb od 1. do 8. 9. 2019

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

30.8.2019

30 minut před každou mší sv. – modlitba růžence a příležitost ke sv. smíření

Neděle 1.9.201922. neděle v mezidobísv. Jiljí11:00Mše sv. (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 2.9.2019pondělí 22. týdne v mezidobísv. Justus18:30Mše sv. (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla
Úterý 3.9.2019úterý 22. týdne v mezidobísv. Řehoř Veliký18:30Mše sv. (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla
Středa 4.9.2019středa 22. týdne v mezidobísv. Růžena z Viterba18:30Mše sv. (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 5.9.2019čtvrtek 22. týdne v mezidobísv. Viktorin (Vítězslav)18:30Mše sv. (P. Krajíček) - za kněze a duchovní povolání, poté adorace s modlitbami za knězeKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 6.9.2019pátek 22. týdne v mezidobísv. Magnus8:00; 17:30 Mše sv. (P. Krajíček) ; (P. Št. Šrubař FSSP) - tradiční mše sv. k Nejsv. Srdci Ježíšovu s eucharistickou adorací za kněžská povolání, katecheze na fařeKostel sv. Petra a Pavla
Sobota 7.9.2019sobota 22. týdne v mezidobísv. Melichar Grodecký(7:00 růženec a obnova zasvěcení P. Marii) 7:30; 11:00Mše svatá podle trad. řím. ritu ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie (P. Šrubař FSSP); Mše sv. (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla
Neděle 8.9.201923. neděle v mezidobíSvátek Narození Panny Marie11:00Mše sv. (P. Krajíček)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky