Pořad bohoslužeb od 1. do 8. 5. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

27.4.2016

Neděle 1.5.20166. neděle velikonočníDělník sv. Josef11:00 (10.30 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - k 85. narozeninám a na úmysly dárceKaple fara
Pondělí 2.5.2016pondělí 6. velikonočního týdnesv. Atanáš19:00Katecheze pro dospělé - Katechismus katol. církve, BibleFarní knihovna
Úterý 3.5.2016 Svátek sv. Filipa a Jakuba
Středa 4.5.2016středa 6. velikonočního týdnesv. Florián13:30 Náboženská výuka pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 5.5.2016Nanebevstoupení Páněsv. Gothard16:00 (15:30 modl. růžence, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za kněze a duchovní povoláníKaple fara
Pátek 6.5.2016 pátek 6. velikonočního týdnesv. Jan Sarkander
Sobota 7.5.2016 sobota 6. velikonočního týdnesv. Benedikt II.
Neděle 8.5.20167. neděle velikonočníPanna Maria, Prostřednice všech milostí-MŠE SVATÁ SE VÝJIMEČNĚ NEKONÁ - pro účast rodiny jáhna na biřmování v jiné farnostiJiné místo

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]