Pořad bohoslužeb od 1. do 8. 11. 2015

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

1.11.2015

Neděle 1.11.2015Slavnost Všech svatých10:00 (9.30 růženec)MŠE SVATÁ - za naše zemřelé z rodin a farnostiKaple fara
Pondělí 2.11.2015 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Úterý 3.11.2015 úterý 31. týdne v mezidobísv. Martin de Porres
Středa 4.11.2015 středa 31. týdne v mezidobísv. Karel Boromejský
Čtvrtek 5.11.2015čtvrtek 31. týdne v mezidobísv. Zachariáš a Alžběta17:00; (16.30 modlitba růžence, sv. smíření)Mše svatá za kněze a duchovní povolání + za zemřelé knězeKaple fara
18:00Pobožnost za zemřeléHřbitov
Pátek 6.11.2015 pátek 31. týdne v mezidobísv. Leonard (Linhart)
Sobota 7.11.2015 sobota 31. týdne v mezidobísv. Wilibrord
Neděle 8.11.201532. neděle v mezidobísv. Gottfried (Bohumír)10:00 (9:30 růženec)MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky