Pořad bohoslužeb od 1. 11. do 8. 11. 2020

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

1.11.2020

Zveme k individuální modlitbě v kapli na faře i k přijetí sv. přijímání. Kdykoliv na požádání…

Neděle 1.11.2020Slavnost Všech svatých11:00, 10:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Pondělí 2.11.2020Vzpomínka na všechny věrné zemřelé------Kaple fara
Úterý 3.11.2020úterý 31. týdne v mezidobísv. Martin de Porres------Kaple fara
Středa 4.11.2020středa 31. týdne v mezidobísv. Karel Boromejský18:00, 17:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Čtvrtek 5.11.2020čtvrtek 31. týdne v mezidobísv. Zachariáš a Alžběta---Modlitba růžence, modlitby za kněze (1. čtvrtek)Kaple fara
Pátek 6.11.2020pátek 31. týdne v mezidobísv. Leonard (Linhart)17:30---Kaple fara
Sobota 7.11.2020sobota 31. týdne v mezidobísv. Wilibrord7:30 ---Kaple fara
Neděle 8.11.202032. neděle v mezidobísv. Gottfried (Bohumír)8:30; 10---Kaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]