Pořad bohoslužeb od 1. 1. do 10. 1. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

26.12.2015

Pátek 1.1.2016Slavnost Matky Boží Panny Marie11:00 (10:30 sv. smíření, modl. růžence)Novoroční MŠE SVATÁ - za farnost Rudoltice, jednotlivé farníky i celou obecKaple fara
Sobota 2.1.2016 sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
Neděle 3.1.20162. neděle po Narození Páněsv. Jenovéfa11:00MŠE SVATÁ; odpoledne Tříkrálová sbírka v obci Kaple fara
Pondělí 4.1.2016 bl. Anděla z Foligna
Úterý 5.1.2016 sv. Telesfor
Středa 6.1.2016Slavnost Zjevení Páně13:30Náboženská výuka pro děti, po ní Tříkrálová sbírka v obciFarní knihovna
Čtvrtek 7.1.2016sv. Rajmund z Penafortu16:00 (15:00 adorace, 15:30 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ za kněze a kněžská povolání (1. čtvrtek)Kaple fara
Pátek 8.1.2016 sv. Severin
Sobota 9.1.2016 sv. Julián
Neděle 10.1.2016Svátek Křtu Páněsv. Agathon (Dobromil)11:00MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]