Pořad bohoslužeb od 20. do 29. 11. 2016

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

19.11.2016

Neděle 20.11.2016Slavnost Ježíše Krista Králesv. Felix z Valois11:00 (10:30 modl. růžence, sv. smíření tentokrát časově omezená) MŠE SV. s následným zasvěcením se Ježíši Kristu Králi v Nejs. sv. oltářníKaple fara
Pondělí 21.11.2016 pondělí 34. týdne v mezidobíZasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Úterý 22.11.2016 úterý 34. týdne v mezidobísv. Cecílie
Středa 23.11.2016středa 34. týdne v mezidobísv. Klement I.14:30Náboženství pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 24.11.2016čtvrtek 34. týdne v mezidobísv. Ondřej Dung-Lac a druhové16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 25.11.2016 pátek 34. týdne v mezidobísv. Kateřina
Sobota 26.11.2016 sobota 34. týdne v mezidobísv. Silvestr
Neděle 27.11.20161. neděle adventnísv. Virgil11:00 (10:30 růženec, sv. smíření příp. po mši sv.)MŠE SVATÁ - se svěcením adventních věncůKaple fara
Pondělí 28.11.2016pondělí 1. adventního týdnesv. Mansuet (Miloslav)19:00Katecheze pro dospěléFarní knihovna
Úterý 29.11.2016úterý 1. adventního týdnesv. Saturnin17:00 (16:30 růženec, sv. smíření)Mše sv. ve tridentském ritu (latinská) (P. J. Jirásek) - po ní setkání s pohoštěním na fařeKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]