Pompejská novéna 13.05.2020 – 5.07.2020 za obrácení hříšníků včetně mě samého

Kategorie: AktualityLiturgické texty

13.5.2020

Chvála Kristu !

dovolte, abych Vás jako apoštolka Pompejské novény v ČR informovala o jedné krásné modlitebné akci, kterou společně organizují v Polsku P. Teodor Sawielewicz a P. Dominik Chmielewski, záštitu převzal a požehnání přidal biskup Andrzej Siemieniewski.

Tato modlitba se šíří a týká se celého světa: „Velká světová Pompejská novéna.“
Novéna začne tuto středu 13.5.2020 do 5.7.2020.

Trvá 54 dnů/3 růžence denně /27 dnů modlitba prosebná, 27 dnů modlitba děkovná/úmysl: za obrácení hříšníků, ze kterých jsem já první!

Prosím o šíření dál, abychom se všichni spojili silou modlitby na celém světě na tento úmysl, kdo chce se účastnit této krásné společné modlitby, může se připojit.

Níže posílám informace, plakáty v polštině, jsou i odkazy k poslechu obou kěnží na youtube, dozvěděla jsem o tom se teprve včera na FB, a tak posílám zprávu, není moc času na rozmyšlenou, ale kdokoliv by chtěl, může:-)

Děkuji za pomoc a modlitbu.

Královno posvátného růžence, oroduj za nás !!!

S přatelským pozdravem s přáním dobra a pokoje

Mariola Světlá

Apoštolka PN

O Novéně

Pompejská novéna je označována za neodolatelnou novénu, neboť je s ní spojen následující příslib Matky Boží: Každý, kdo se bude po dobu 54 dní modlit růženec za konkrétní milost, tak ji obdrží.
Začátek novény se datuje do roku 1884 a je spojen s italským městem Neapol, kde se nevyléčitelně nemocná jedenadvacetiletá Fortunatina Agrelli modlila za své zdraví. Panna Maria jí údajně řekla, aby se modlila 54 dní růženec. Tři devítidenní novény ať prosí za uzdravení a další tři novény aby děkovala za uzdravení. Na konci modlitby byla mladá dívka zcela vyléčena. Novéna byla schválena papežem Lvem XIII 29. listopadu 1887.


Velkým šiřitelem novény se stal Bartoloměj Longo (viz níže), který právě v nedalekých Pompejích vybudoval kostel, zasvěcený Panně Marii růžencové. Do něj umístil obraz Panny Marie Růžencové se svatým Dominikem a svatou Kateřinou Sienskou. Od roku 1885 zde bylo hlášeno k tisícovce zázračných uzdravení.
Novéna Panny Marie z Pompejí je růžencovou novénou, to znamená, že každý den novény se odříká růženec s doplňující modlitbou. Novénu je vhodné se modlit, zejména pokud potřebujete pomoc.


Jak se Pompejskou novénu modlit?


Označení novéna může být z počátku matoucí, protože ji obvykle máme spojenou s deví-
tidenní modlitbou. V případě Pompejské novény je to jinak, neboť se ji modlíme 54 dnů.
Důvodem je pokyn Matky Boží modlit se tři novény děkovné a tři prosebné. Celkově se
tedy jedná o 6 novén po devíti dnech, což je tedy 54 dnů. Kvůli zjednodušení je však
nazýváme Pompejskou novénou.


Pompejská novéna je rozdělena do dvou částí po 27 dnech, označujeme je za část
I. prosebnou a část II. děkovnou.

Abychom se v ní neztratili, je vhodné si k novéně
poznamenat do kalendáře datum zahájení a dokončení.
Novénu Panny Marie z Pompejí se modlíme po celou dobu jejího trvání s jediným úmyslem. Nejvhodnější je přesně formulovat jednu konkrétní prosbu, nikoliv vyjmenovat seznam úmyslů.


Jak se modlit Pompejskou novénu krok za krokem po dobu 54 dnů


Nejprve začneme znamením kříže.
Poté uvedeme úmysl a řekneme: „Tento růženec se modlím na tvoji počest, Královno
posvátného růžence.“
Nyní se pomodlíme počáteční modlitby růžence (Věřím v Boha, Otče náš, 3 x Zdrávas,
Sláva Otci) – odříkáme je jen jednou, na začátku novény daného dne.
Potom se modlíme patnáct tajemství růžence. Není nutné modlit se je všechny najednou,
lze si je například rozdělit tak, že ráno se pomodlíme radostná tajemství, v poledne
bolestná a večer slavná.
Na zakončení každé části růžence se modlíme krátkou modlitbu (prosebnou nebo
děkovnou), které jsou uvedeny níže.
Na úplném konci se ještě pomodlíme „Pod ochranu tvou“, a třikrát s důvěrou a vírou
vyslovíme: „Královno posvátného růžence, oroduj za nás!“


Prosebné a děkovné modlitby pompejské novény :


Modlitba na závěr prosebné části, kterou se modlíme prvních 27 dnů novény

Vzpomeň si, milosrdná Panno Maria, Královno posvátného růžence z Pompejí, že nikdy
jsme neslyšeli, že by byl opuštěn někdo z těch, kteří tě uctívají a skrze růženec tě prosí
o pomoc. Matko věčného slova, nepohrdej mými slovy, ale milostivě mě vyslechni a vyslyš
mou růžencovou modlitbu pro zalíbení, jaké nacházíš ve svém chrámu v Pompejích. Amen.

Modlitba na závěr děkovné části, kterou se modlíme druhých 27 dnů novény

Co ti mohu dát, Královno plná lásky? Svěřuji ti celý svůj život. Dokud mi síly stačí, budu
šířit tvoji chválu, Panno posvátného růžence z Pompejí, protože jsem prosil o tvou pomoc
a obdržel jsem Boží milost. Všude budu svědčit o milosrdenství, kterého se mi od tebe
dostalo. Podle svých sil budu šířit růžencovou pobožnost a všem vyprávět o tvé dobrotě,
kterou mi projevuješ, aby k tobě přišli i nehodní hříšníci, tak jako já. Kdyby celý svět věděl,
jak dobrá jsi a jaké slitování máš s trpícími, všechna stvoření by utíkala k tobě. Amen.


Růžencová tajemství pompejské novény
I. Radostná tajemství
1. kterého jsi z Ducha Svatého počala
2. se kterým jsi Alžbětu navštívila
3. kterého jsi v Betlémě porodila
4. kterého jsi v chrámě obětovala
5. kterého jsi v chrámě nalezla


II. Tajemství světla (nepovinné)
1. který byl pokřtěn v Jordánu
2. který zjevil v Káně svou božskou moc
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
5. který ustanovil eucharistii


III. Bolestná tajemství
1. který se pro nás krví potil
2. který byl pro nás bičován
3. který byl pro nás trním korunován
4. který pro nás nesl těžký kříž
5. který byl pro nás ukřižován


IV. Slavná tajemství
1. který z mrtvých vstal
2. který na nebe vstoupil
3. který Ducha Svatého seslal
4. který tě, Panno, do nebe vzal
5. který tě v nebi korunoval

Převzato z občasníku Zářící srdce římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem 

Dnes je…

 • pátek 23. 2. 2024
 • pátek 1. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Polykarp
  • v občanském kalendáři: Svatopluk
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ez 18,21-28
  • Žalm: Zl 130
  • Evangelium: Mt 5,20-26
Biblický citát na dnešní den
Modlete se za ty, kteří vás pronásledují. (Mt 5,44)

Citát na dnešní den

Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.

Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu 

projít temnotou, nenechat se přemoci strachem...

www.pastorace.cz

Nové články

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám

Výsledek Tříkrálové sbírky v Rudolticích: 40 169 Kč

9.1.2024

Letos se při TKS 6. 1. 2024 vykoledovalo pro účely Oblastní Charity […]

Tříkrálová sbírka 2024 – 6. ledna

4.1.2024

plakátek TKS_2024
Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po dvacáté čtvrté. Výtěžek ze […]

Betlémské světlo – u nás v kostele

23.12.2023

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
přivezené skauty přímo z místa narození Ježíše Krista
je možné si […]

Pozvánka na adventní mši sv. 19. 12. 2023 v našem kostele – od 17:30

2.12.2023

V ÚTERÝ 19. PROSINCE BUDE SLOUŽIT MŠI SV. S ADVENTNÍMI ZPĚVY P. […]