Pandemie COVID-19

Kategorie: Aktuality

19.9.2020

Pandemie COVID-19 Aktuální informace pro Královéhradeckou diecézi, užitečné odkazy.
KANONICKY ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ BISKUPA PRO DUCHOVNÍ V DIECÉZI

 • v průběhu mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje
 • nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou u kostelních vchodů

 

Aktuální opatření pro území celé ČR externí odkaz

 • Povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách s výjimkou vyjmenovaných osob viz
 •  mimořádné opatření externí odkaz (např. snoubenci v průběhu obřadu, přednášející…).
 • Specifická lokální opatření externí odkaz.
 • Ve vnitřních prostorách se smí shromažďovat maximálně 500 osob, popř. v rámci oddělených sektorů
 • (např. kůr) je možná účast daného maxima v každém sektoru.
 • Na venkovních akcích je povolená účast maximálně 1000 osob (za obdobných podmínek viz vnitřní prostory).
 • Od 18. 9. 2020 musí mít na vnitřních akcích každý účastník místo k sezení externí odkaz. Nebude možné,
 • aby na místě bylo více osob, než kolik je míst na sezení.

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5857-pandemie-covid-19.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]