Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

Kategorie: Aktuality

25.7.2020

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty
25. července opětovně
k povinnosti nošení roušek.

Povinnost nosit roušky platí na území celé České republiky
s účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin pro hromadné
akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob
v daný čas.S účinností od 27. 7. 2020 od 0:00
hodin je na území celé České republiky stanoven
maximální počet účastníků na hromadných akcích
ve vnitřních prostorách na 500 osob v daný čas
v jednom sektoru. Maximální povolený počet
sektorů je 5.

Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných
venkovních akcích je stanoven na 1000 osob.

Doporučujeme při bohoslužbách dodržovat i předchozí
hygienická opatření jako např. používání dezinfekce
při vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných
prostor.

(zdroj:cirkev.cz externí odkaz)

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky