Mše svaté od 30. 5. do 5. 6. 2021

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

30.5.2021

Neděle 30.5.2021Slavnost Nejsvětější Trojicesv. Zdislava9:00Mše sv. v tradičním římském ritu s májovou pobožností (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 31.5.2021Svátek Navštívení Panny Marie18:00, 17:30 modlitba růžence a sv. pokáníBlahoslavené Panny Marie Královny - Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP) a poslední májová pobožnostKostel sv. Petra a Pavla
Úterý 1.6.2021úterý 9. týdne v mezidobísv. Justin7:30; 7:00 modlitba růžence a sv. pokáníSv. Anděly Merici, panny - Mše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP) - recitovaná mšeKostel sv. Petra a Pavla
Středa 2.6.2021středa 9. týdne v mezidobísv. Marcelin a Petr18:00, 17:30 modlitba růžence a sv. pokáníPanny Marie, Prostřednice všech milostí - Mše sv. v tradičním římském ritu - s lidovým zpěvem Kostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 3.6.2021Těla a krve Páněsv. Karel Lwanga a druhové18:00, 17:30 modlitba růžence a sv. pokáníSlavnost Božího Těla - Mše sv. v tradičním římském ritu - zpívaná - s průvodem Božího TělaKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 4.6.2021pátek 9. týdne v mezidobísv. František Caracciolo!!!17:30, 17:00 modlitba růžence a sv. pokáníPrvní pátek v měsíci - Mše svatá v trad. řím. ritu ke cti Nejsv. Srdce Pána Ježíše (P. Franta FSSP); po mši následuje eucharistická pobožnost a katecheze na fařeKostel sv. Petra a Pavla
Sobota 5.6.2021sobota 9. týdne v mezidobísv. Bonifác7:30; 7:00 modlitba růžence a sv. pokáníPrvní sobota v měsíci - Mše sv. v tradičním římském ritu - k Neposkvrněnému Srdci P. Marie (P. J. Franta FSSP) - recitovanáKostel sv. Petra a Pavla
Neděle 6.6.202110. neděle v mezidobísv. Norbert------Jiné místo

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky