Mše svaté v týdnu od 23. do 30. 5. 2021- svatodušní oktáv

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

23.5.2021

*** Takto označené dny bývaly dny přísného postu, tedy postu újmy (jednodenní nasycení) a současně zdrženlivosti (od masitých pokrmů). Dnes již tato praxe nezavazuje pod hříchem, ale je dobré ji přesto dodržovat.

Mimoto by bylo dobré, kdybychom i po ukončení kvatembrových dnů zavedli do našeho života pravidelné posty, abychom krotili žádostivost, která bojuje proti Duchu.

Neděle 23.5.2021Slavnost Seslání Ducha Svatéhosv. Jan Křtitel de Rossi10:00, 9:30 sv. pokání a modl. růženceMše sv. v tradičním římském ritu s májovou pobožností - slavnostní zpívaná (P. J. Franta FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 24.5.2021pondělí 8. týdne v mezidobísv. Vincent Lerinský18:00, 17:30 modlitba růžence a sv. pokáníSvatodušní pondělí - Mše sv. v tradičním římském ritu - zpívaná - a májová pobožnostKostel sv. Petra a Pavla
Úterý 25.5.2021úterý 8. týdne v mezidobísv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi7:30; 7:00 modlitba růžence a sv. pokáníSvatodušní úterý - Mše sv. v tradičním římském ritu - recitovaná - a májová pobožnostKostel sv. Petra a Pavla
Středa 26.5.2021středa 8. týdne v mezidobísv. Filip Neri18:00, 17:30 modlitba růžence a sv. pokáníStředa suchých dnů Svatodušních - ***Mše sv. v tradičním římském ritu - s lidovým zpěvem - a májová pobožnostKostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 27.5.2021čtvrtek 8. týdne v mezidobísv. Augustin z Canterbury7:30; 7:00 modlitba růžence a sv. pokáníSvatodušní čtvrtek - Mše sv. v tradičním římském ritu - tichá - a májová pobožnostKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 28.5.2021pátek 8. týdne v mezidobísv. Emil18:00, 17:30 modlitba růžence a sv. pokáníPátek suchých dnů Svatodušních - ***Mše sv. v tradičním římském ritu - s lidovým zpěvem - a májová pobožnostKostel sv. Petra a Pavla
Sobota 29.5.2021sobota 8. týdne v mezidobísv. Maximin7:30; 7:00 modlitba růžence a sv. pokáníSobota suchých dnů Svatodušních - ***Mše sv. v tradičním římském ritu - recitovaná - a májová pobožnostKostel sv. Petra a Pavla
Neděle 30.5.2021Slavnost Nejsvětější Trojicesv. Zdislava!!! NOVÝ ČAS 9:00; 8:30 modlitba růžence a sv. pokáníMše sv. v tradičním římském ritu (P. J. Franta FSSP) - zpívaná - a májová pobožnostKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky