Modlitba za volbu nového papeže

Kategorie: AktualityLiturgické texty

21.2.2013

Modlitba_za_volbu_papeze ke stažení a tisku

 

Pane Ježíši, Ty jsi dal Šimonovi nové jméno Petr, to je Skála, a právě na této Skále jsi, přes její lidské slabosti, zbudoval svoji svatou církev; brány pekelné na ni již déle než dva tisíce let stále útočí, ale přemoci ji nemohou (srov. Mat 16,18).

Pane, Ty jsi vložil do Petrových rukou klíče od království nebeského, aby bylo i v nebi svázáno, co on sváže na zemi, a rozvázáno v nebi, co on rozváže na zemi (srov. Mat 16,19).

A Petrovi jsi svěřil své ovce, aby právě on byl jejich pastýřem (srov. Jan 21, 15–17), pastýřem celé tvé svaté církve na zemi, dokud Ty sám nepřijdeš, aby ses ujal vlády nade vším, co bylo stvořeno (srov. Zj. 20, 11).

Pane, děkujeme Ti za pontifikát Petrova nástupce Benedikta XVI. a prosíme Tě, abys jej chránil a žehnal mu i po jeho odstoupení z Petrova úřadu.

Pane, Ty již víš, koho jsi vybral, aby byl papežem v této tak těžké době. Pokorně prosíme, dej, ať kardinálové při nadcházejícím konkláve tuto tvoji vůli poznají a uskuteční. Amen.


(modlit se denně až do zvolení nového papeže)

www.sklenenykostel.cz

 

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]