Modlitba za obrácení hříšníka

Kategorie: AktualityLiturgické texty

21.2.2015

Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře. Žádná jeho nevěrnost, jíž se dopustil, mu nebude připomínána, bude žít pro svou spravedlnost, podle níž jednal. Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? (Ezechiel 18:21-23)
Modlitba za obrácení hříšníka
Matko Ustavičné Pomoci, ty nejlépe znáš úžasnou cenu duše. Víš, že každá duše je vykoupena krví Tvého Božského Syna. Proto neodmítneš mou prosbu za obrácení ubohého hříšníka. Milosrdná Matko, Ty víš o jeho bídě, o jeho bezbožném životě. Nezapomínej, že jsi Útočiště hříšníků, že Bůh Ti dal moc obrátit i nejzatvrzelejšího člověka. Moje úpěnlivé prosby zůstávají v jeho srdci bez odezvy. Když nepomůžeš Ty, dobrotivá Panno, bude padat hlouběji a hlouběji do propasti. Vypros mu milost, která jím zatřese a přivede ho k Bohu. A kdyby bylo potřeba, pošli mu i nějaké soužení, aby šel do sebe, zamyslel se nad sebou a udělal konec žalostné cestě bez Boha a proti Bohu.
Nejlaskavější Orodovnice, Tys už obrátila mnoho hříšníků na úpěnlivé prosby jejich příbuzných a přátel. Ať Tě pohne i má modlitba. Obrať mého hříšníka! Maria, pomoz mi! Prosím Tě o to každou žilkou svého srdce. Matko milosrdenství, pomoz! Amen.

www.vojtechkodet.cz

Dnes je…

 • pondělí 15. 4. 2024
 • pondělí 3. velikonočního týdne
  Liturgická barva: bílá
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Anastázie
  • v občanském kalendáři: Anastázie
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Sk 6,8-15
  • Žalm: Zl 119
  • Evangelium: Jan 6,22-29
Biblický citát na dnešní den
Odvrať mě od cesty lži. (Ž 119,29)

Citát na dnešní den

Nepodlehněte pokušení myslet si,

že zlo je silnější!

„Nikdy se nenechte odradit,
nikdy nepodlehněte pokušení myslet si,
že zlo je silnější,
že to nejhorší nikdy nemá konce
a že vaše úsilí je zbytečné."

(papež František k italským karabinierům 16.9.2023)

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám