Litanie za zemřelé

Kategorie: AktualityLiturgické texty

2.11.2013

LITANIE__ZA__ZEMŘELÉ.doc


Pane, smiluj se nad nimi.                                                                              Pane, smiluj se nad nimi.

Kriste, smiluj se nad nimi.                                                                            Kriste, smiluj se nad nimi.

Pane, smiluj se nad nimi.                                                                              Pane, smiluj se nad nimi.

Kriste, uslyš nás.                                                                                             Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.                                                                                           Kriste, vyslyš nás.

Svatá Maria,                                                                                                     oroduj (te) za ně.

Všichni svatí andělé a archandělé,

Všichni svatí řeholníci,

Všichni svatí patriarchové a proroci,

Všichni svatí apoštolové a evangelisté,

Všichni svatí učedníci Páně,

Všechny svaté nevinné děti,

Všichni svatí mučedníci,

Všichni svatí biskupové a vyznavači,

Všichni svatí církevní učitelé,

Všichni svatí kněží a jáhnové,

Všichni svatí mniši a poustevníci,

Všechny svaté panny a vdovy,

Všichni svatí a světice Boží,

Milostiv jim buď,                                                                                             odpusť jim, Pane.

Milostiv jim buď,                                                                                             vysvoboď je , Pane.

Od muk očistcových                                                                                      vysvoboď je, Pane.

Pro své svaté vtělení,

Pro své narození,

Pro křest a půst svůj,

Pro svůj kříž a své utrpení,

Pro svou smrt a svůj pohřeb,

Pro své svaté vzkříšení,

Pro své podivuhodné nanebevstoupení,

Pro příchod Utěšitele Ducha svatého,

My hříšníci,                                                                                                     prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys duším zemřelých odpustil,

Abys jim prominul zbylé tresty za hříchy,

Abys je vysvobodil z muk očistcových,

Abys je přijal k patření na svou Božskou tvář,

Ježíši, Synu Boží,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                                  smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.                                                                                           Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.                                                                                         Kriste, vyslyš nás.

Pane, smiluj se nad nimi.                                                                            Pane, smiluj se nad nimi.

Kriste, smiluj se nad nimi.                                                                           Kriste, smiluj se nad nimi.

Pane, smiluj se nad nimi.                                                                            Pane, smiluj se nad nimi.

Otče náš,…

Zdrávas, Maria…

Odpočinutí věčné, dej jim, Pane,                                                               a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočívají ve svatém pokoji.                                                                 Amen.

Pane, vyslyš modlitbu mou,                                                                        a mé volání přijď k Tobě.

Modleme se :

Bože, Stvořiteli a Vykupiteli všech lidí, odpusť duším zemřelých tresty za spáchané hříchy, aby byly vysvobozeny z muk očistcových, mohly na Tebe patřit, Tebe milovat a Tebe věčně chválit. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.                                                           Amen.

Bože, jenž rád odpouštíš a chceš všechny lidi přivést ke spasení, pokorně vzýváme Tvé neskonalé milosrdenství, abys duše rodičů, bratrů, sester, příbuzných a dobrodinců našich, kteří nás předešli na věčnost, na přímluvu blahoslavené Panny Marie a všech svatých Tvých učinil účastnými věčné blaženosti. Skrze Krista, našeho Pána.                                  Amen.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,                                                                a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočívají ve svatém pokoji.                                                                                        Amen.

Kéž duše všech věrných zemřelých pro milosrdenství Boží odpočívají v pokoji.       Amen.

,

 

 

 

Dnes je…

 • čtvrtek 13. 6. 2024
 • čtvrtek 10. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: bílá
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Antonín z Padovy
  • v občanském kalendáři: Antonín
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Kral 18,41-46
  • Žalm: Zl 65
  • Evangelium: Mt 5,20-26
Biblický citát na dnešní den
Každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude souzen. (Mt 5,22)

Citát na dnešní den

Jestliže čteš Ježíše,

naplní tvé nitro...

Papež František připomněl slova svatého Antonína z Padovy:
„Jestli čteš Ježíše, naplní tvé nitro“. 

Papež dodal: „Proto povzbuzuji každého z vás,
abyste rozjímali nad Písem svatým.
Skrze něj Ježíš posiluje a osvěcuje náš život.“ 

www.pastorace.cz

Nové články

Pozvánka na poutní mši sv. 29. 6. 2024

11.6.2024

POUTNÍ MŠE SV_2024
Zveme na  
POUTNÍ MŠI SV.
v kostele sv. apoštolů Petra a […]

Pozvánka na mši sv. a přednášku PhDr. R. Malého – úterý 7. 5. 2024

28.4.2024

V úterý 7. 5. bude v našem kostele sloužena MŠE SV. od […]

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]