Kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II.

Kategorie: AktualityLiturgické texty

26.4.2014

Papež František se rozhodl kanonizovat současně dva své předchůdce na Petrově stolci. V Janu XXIII. vidí pastýře s rysy venkovského faráře, kněze, který zná všechny své věřící a dokáže se o ně postarat. „Byl to mírný, pokorný člověk, kterému leželi na srdci chudí,“ řekl František, když poprvé promluvil o úmyslu současné kanonizace obou papežů. Svatý otec si váží svého předchůdce také proto, že neváhal svolat koncil a dokázal jít za inspirací Ducha svatého, bez ohledu na okolnosti a organizační obtíže. Není těžké spatřovat v tomto papeži vzor Františkových reformátorských úmyslů. Stejně jako Jan XXIII. cítí v srdci, že církev změny potřebuje. Nepřinesl si do Vatikánu hotový balík reforem. Podobně jako papež Roncalli naslouchá v srdci, kam jej Duch svatý povede.

Jan Pavel II. je podle Františka především vzorem misijního pojetí církve. „Je to velký misionář Církve, člověk, který nesl evangelium všude kam přišel. Kolik že to absolvoval cest? Byl zapáleným hlasatelem Božího slova celému světu. Sv. Pavel, člověk toho druhu,“ řekl papež, když vysvětloval význam očekávaných kanonizací. Jan Pavel II. inspiroval Františka rovněž hloubkou své modlitby. Jak sám vyprávěl po smrti polského papeže, přijel kdysi jako rektor jezuitského semináře na pouť do Říma a zúčastnil se modlitby růžence s Janem Pavlem II. Právě tehdy, při pohledu na usebraného klečícího papeže, pochopil hluboký smysl mariánské zbožnosti. Od té chvíle se modlí každý den celý růženec, vyprávěl ještě coby kardinál Bergoglio.

Podle organizátorů má mít kanonizace co nejskromnější ráz, odpovídající stylu Františkova pontifikátu. Projevit se to má například v užití beatifikačních portrétů na průčelí baziliky, neplánují se nové relikviáře, ba nejsou v plánu ani velké pastorační či připomínkové akce (vzpomeňme na vigílii v římském Cirku Maximu, kde před třemi lety vystoupila řada lidí se svědectvím o Janu Pavlu II. nebo o síle jeho přímluvné modlitby). Místo toho připravuje tentokrát římská diecéze už na úterý 22. dubna (v 20.30 hod) setkání mládeže v Lateránské bazilice. Samotné kanonizaci pak bude předcházet tak zvaná bílá noc modlitby. Po celou noc před kanonizací zůstanou otevřeny některé kostely v historickém centru Říma, kde bude možné pomodlit se a vyzpovídat. Většina z 11 kostelů počítá s italskými poutníky. Pouze kostel sv. Anežky na Piazza Navona je vyhrazen pro Poláky, teatinský kostel Sant´Andrea della Valle pro frankofonní poutníky a kostel sv. Anastasie pod Palatinem pro portugalsky mluvící poutníky. Kdo by dal přednost angličtině, může se vydat ke sv. Marku na Piazza Venezia. Španělsky bude možné se zpovídat v mateřském kostele jezuitů, v Il Gesù ( Kompletní seznam včetně adres na stránkách www.2papisanti.org). Poutníkům vyjde vstříc také římský magistrát. Zajistí celonoční provoz metra a autobusu číslo 64, který projíždí z hlavního nádraží Termini přes celé centrum k Vatikánu.

Odhady počtu poutníků se liší. Vatikán odmítá sdělovat prognózy a římská radnice se snaží počty vyšponovat, aby od vlády získala co největší subvence. Počítá se prý až s třemi miliony lidí. Město pro ně zajišťuje hygienické zázemí a rozestaví velké obrazovky na významných římských prostranstvích (před Andělským hradem, na Piazza Navona, na Piazza del Popolo, před Santa Maria Maggiore, na Fori Imperiali). Plánuje rozdat 4 miliony malých lahviček s vodou. K pořádkové službě vyhradí 4 200 policistů, kterým bude pomáhat 2 600 dobrovolníků civilní obrany.
Vatikán se snaží mírnit megalomanské fantazie. Ujišťuje, že všichni jsou vítáni, pro každého se najde místo. Upozorňuje nicméně, že na samotnou kanonizační slavnost se nevydávají žádné vstupenky a varuje před podvodníky.

Kanonizace se má stát velkou událostí také po technické stránce, z hlediska technologie přenosu. Díky spolupráci s firmou Sony a sítí Sky pořídí Vatikánské televizní centrum její záznam ve třech formátech současně: ve vysokém rozlišení HD, v trojrozměrném 3D a novátorském 4K Utra HD. Podle šéfa italské větvě SKY, Andrey Zapiy, to má být nejlepší trojrozměrný záznam události podobného rozsahu. Přenos do celého světa bude zajišťovat 9 satelitů, což je víc než při mistrovství světa ve fotbale nebo poslední olympiádě. Trojrozměrný přenos se bude kromě toho vysílat na živo v 500 kinosálech na světě. Mimo jiné v Sotto il Monte, v rodném městečku Jana XXIII., kde jej bude sledovat také někdejší sekretář papeže Roncalliho, devětadevadesátiletý kardinál Loris Capovilla.

Prozatím není známo, zda se kanonizace zúčastní také Benedikt XVI. Vatikánský mluvčí potvrdil, že pozvání dostal. Papež František už nejednou opakoval své přání, aby emeritní papež nezmizel ze života církve. Rozhodnout se však musí Benedikt sám. Snad se tak skutečně stane. Nejen proto, že byl hlavním spolupracovníkem Jana Pavla II. a spolutvůrcem jeho pontifikátu. Tváře papežů přítomných osobně i symbolicky by tak na náměstí Svatého Petra zosobnily různé cesty následování Krista, jako svědectví o šíři katolicity a mnohotvárných podobách svatosti.

Johana Bronková

Další podrobnosti najdete v hlavních světových jazycích na oficiálních stránkách kanonizace www.2papisanti.org

Dnes je…

  • 25. 2. 2024
  • 2. neděle postní
    Liturgická barva: fialová
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: sv. Valburga
    • v občanském kalendáři: Liliana
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Důvěřuji, i když jsem velmi sklíčen! (Ž 116,10)

Citát na dnešní den

Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.

Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu 

projít temnotou, nenechat se přemoci strachem...

www.pastorace.cz

Nové články

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám

Výsledek Tříkrálové sbírky v Rudolticích: 40 169 Kč

9.1.2024

Letos se při TKS 6. 1. 2024 vykoledovalo pro účely Oblastní Charity […]

Tříkrálová sbírka 2024 – 6. ledna

4.1.2024

plakátek TKS_2024
Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po dvacáté čtvrté. Výtěžek ze […]

Betlémské světlo – u nás v kostele

23.12.2023

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
přivezené skauty přímo z místa narození Ježíše Krista
je možné si […]

Pozvánka na adventní mši sv. 19. 12. 2023 v našem kostele – od 17:30

2.12.2023

V ÚTERÝ 19. PROSINCE BUDE SLOUŽIT MŠI SV. S ADVENTNÍMI ZPĚVY P. […]