Hodina milosti pro svět – 8. 12. od 12 do 13 hodin

Kategorie: AktualityLiturgické texty

7.12.2021

7.12.1947 se zjevila Panna Maria s fatimskými dětmi, s Hyacintou a Františkem. Přišla oznámit tzv. Hodinu milosti, která se má slavit vždy v poledne dne 8. prosince.
 

Při zjevení v domě v Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání: Přeji si, aby se každoročně 8. prosince od 12 do 13 hodin konala hodina modliteb za svět.

Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí. Náš Pán, Můj Božský Syn, chce lidem darovat přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry.
Sdělte Svatému otci, že si přeji, aby tato hodina byla známa celému světu a po celém světě se rozšířila. Ten kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží mnoho milostí.

Brzy poznáte velikost této hodiny milosti. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenu plnost milosti. Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, kteří svolávají milosrdenství našeho Pána na tuto zem. Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina obětí a věrnosti a odvážného přičinění. Modlitba obětí a pokání tak mnoha duším zabraňují tomu, aby na lidstvo dopadl soud Boží spravedlnosti. Hořím Láskou a žádám modlitby na záchranu světa! Kdybyste věděli, jak mnoho mých dětí jde cestou záhuby! Církev je ve velkém nebezpečí. Doba je stále více zlověstná. Nesu ve svém srdci utrpení mnoha nemocných a trpících, abych je přivedla k větší svátosti. Jsem Matka pána lásky!
Bude to 8. prosince, kdy Neposkvrněné Početí rozdrtí Hadovu hlavu.

Modlitba k Rose Mystice

Maria, Růže Tajemná,
Neposkvrněné Početí,
Matko našeho Pána Ježíše Krista,
Matko Milosti,
Matko Tajemného Těla,
Matko Církve,
Ty jsi sestoupila na zem,
aby jsi pozvala nás, děti této země,
ke vzájemné lásce,
ke sjednocení a k životu v pokoji…
Ty nas prosíš, abychom byli milosrdní,
modlili se a činili pokání.
Děkujeme Bohu z celého svého srdce,
že nám Tebe dal jako naši
Matku a Prostřednici ve všech
našich potřebách.
Nejsvětější Maria, milostiplná,
prosím Tě, pomoz mi, volám k Tobě
a vyslyš mou prosbu.
Ty jsi nám slíbila svou mateřskou péči,
milostiplná: “Já jsem vždy blízko Tebe,
s mou mateřskou Láskou”.
Růže Tajemná, Neposkvrněná, Mater Dolorosa,
prosím, ukaž mi, že Ty jsi Mou Matkou,
Snoubenkou Ducha Svatého
a Královnou Nebe a Země.
Amen.

Jak využít Hodinu Milosti?

Je to zvláštní hodina a bylo by krásné, kdybys ji mohl využít celou. Čím více času strávíš s Marií, tím více milostí bude sesláno na tebe a ty, které nosíš ve svém srdci. Proto se pokus dát Neposkvrněné celou svatou hodinu. Pokud to není možné, přistup k Jejímu Neposkvrněnému Srdci na tak dlouho, jak můžeš. Každá chvíle, kterou strávíš přitulen k zaslíbení Matky Boží bude oceněná!
Začni od připomenutí si zaslíbení Nejsvětější Matky.
“Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého”.
Soustřeď se na modlitbu a zeptej sám sebe: “Co mi slíbila Nejsvětější Matka”? Ona přislíbila, že Hodina Milosti “přinese mnoho obrácení”.
Pros o milost obrácení pro ty, kteří jej nejvíce potřebují.
“Zatvrzelá a studená srdce budou dotknuta Boží milostí a stanou se věrnými ctiteli našeho Pána a budou Jej upřímně milovat (…)”.
Pros o tuto milost pro sebe a nejbližší.
“Skrze tuto pobožnost získáte mnoho duchovních a tělesných milostí”.
Neboj se prosit o milosti – i ty největší!
„Náš Pán, můj Boží Syn, Ježíš, sešle své přemnohé Milosrdenství, jestliže se dobří lidé budou stále modlit za své hříšné bratry (…)”.
Pros o milost obrácení pro hříšníky.
“Každý, kdo se bude modlit na tento úmysl a prolévat slzy pokání, nalezne jistý žebřík do nebe a skrze mé Mateřské Srdce bude mít také zajištěnou péči a milost”.
A nyní poděkuj za tu milost, kterou ti dnes Nejsvětější Matka zaručuje!
A v tuto chvíli můžeš začít rozmlouvat s Marií modlitbami, kterou jsou blízké tvému srdci. Např. se pomodli růženec, propoj jej s větami (Bože, i když jsi neuchopitelný…) a lítosti za hříchy (ach, lituji svých provinění…). Vyznej svou víru v Boha (Věřím v Boha, Otce Všemohoucího), chval Jeho dobrotu (Sláva na výsosti Bohu), odevzdej se do péče Marie (Jsem celá Tvá, Maria). Toto jsou slova zvlášť milá Marii. Ona ti otevřou Její Srdce, nechť ty jsi otevřen na Její dary.
Hodina Milosti pro svět
Existuje taková jedna hodina v roce, kdy se Nebe schyluje nad zemí tak nízko, že Bůh je na dosah ruky. A také Jeho věčné poklady lásky. Existuje taková jedna hodina v roce, kdy všechno je možné. Zaslíbení s ní spojená jsou skutečně velká! To Nejsvětější Matka ohlašuje, že skrze 60 minut v roce je Nebe nad námi otevřené tak, že každý, kdo v tom čase zavře nad sebou deštník nedůvěry, obdrží od Boha to, co nejvíce potřebuje.
Není to příslib spojený pouze s duchovním rozměrem. Bůh nám připomíná, že stvořil nejen naše duše, On povolal k životu také naše tělo a dal mu velkou hodnotu. V Hodině Milosti se nejeden z nás přesvědčí o tom, že Bůh neopomíjí význam těla.
– Budou se dít uzdravení
– Zbaví se závislosti
– Přestane být otrokem hříchu
Většina z nás zakusí další milosti. To jsou velké dary, které nás jako silný jeřáb vytrhávají z rutiny každodenníno zla, z připravenosti ke kompromisu a dohadování se se světem, aby nás to postavilo na úplně novou zem, uprostřed úpně nových (o mnoho krásnějších) krajin.

Dnes je…

  • čtvrtek 25. 7. 2024
  • Liturgická barva: červená
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: svátek sv. Jakuba apoštola
    • v občanském kalendáři: Jakub
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Býváme bezradní, ale ne zoufalí. (2 Kor 4,8)

Citát na dnešní den

Naděje je jako otvor,

kterým proudí do hlubin naší duše světlo 

a působí, že máme sílu i v situacích,
které jsou očividně bezvýchodné.

Jsou situace, kdy radost ustoupí,
naděje se však může obnovit,
jestliže se zcela pokorně svěříme Bohu.

www.pastorace.cz

Nové články

Pozvánka na poutní mši sv. 29. 6. 2024

11.6.2024

POUTNÍ MŠE SV_2024
Zveme na  
POUTNÍ MŠI SV.
v kostele sv. apoštolů Petra a […]

Pozvánka na mši sv. a přednášku PhDr. R. Malého – úterý 7. 5. 2024

28.4.2024

V úterý 7. 5. bude v našem kostele sloužena MŠE SV. od […]

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]