Don Bosco v Hradci a Litomyšli: jeho ostatky přijedou ve velké soše, která putuje světem

Kategorie: Aktuality

3.2.2013

Don Bosco v Hradci a Litomyšli: jeho ostatky přijedou ve velké soše, která putuje světemVe městech bude 4. a 5. února připraven zvláštní program. V Hradci se ho zúčastní i biskup Jan Vokál.

Za dva roky uplynou dvě století od narození Jana Bosca – výjimečného italského kněze, který celou svou službu věnoval péči o děti a mladé lidi. Hlavně o ty problémové, s nimiž si společnost nevěděla rady. Teď Don Bosco v rámci příprav na výročí zamíří do královéhradecké diecéze. Salesiáni, kteří pokračují v jeho dílu po celém světě, přivezou ostatky svého zakladatele ukryté v jeho velké soše (na snímku). Mezi jedenácti českými městy, jimiž socha světce projede, bude také Hradec Králové a Litomyšl. Farnosti v obou městech při té příležitosti chystají zvláštní program.

„Donu Boscovi, který nás navštíví, chceme svěřit děti a mladé lidi z České republiky: rodiny, ve kterých vyrůstají, vztahy, které vytvářejí, jejich víru a vzdělání,“ říkají salesiáni ve svém mottu k akci nazvané Don Bosco u nás.

Do Litomyšle socha s ostatky přijede v pondělí 4. února. Program začne ve čtyři hodiny odpoledne v kostele Povýšení svatého kříže. V 17:45 bude mše svatá, večer bude následovat například promítání filmu o Donu Boscovi. Kostel s vystavenými ostatky bude pro veřejnost otevřen až do devíti hodin večer. Druhý den, po ranní mši svaté, která začne v sedm hodin ráno, se socha Dona Bosca vydá na cestu do Hradce.

Hradec Králové ostatky Dona Bosca přivítá v úterý 5. února v 11:00 v kostele sv. Anny v Kuklenách. První mše svatá začne v poledne, druhou bude od 18:30 sloužit královéhradecký biskup Jan Vokál. Mezitím jsou připraveny například hry pro děti, kostel bude pro každého zájemce otevřen opět až do devíti večer. V 19:45 začne v sále Církevního domova mládeže koncert.

Kompletní program najdete zde

Více se o akci dozvíte zde externí odkaz

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky