Bohoslužby od 1. do 8. 8. 2021

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

1.8.2021

Neděle 1.8.202118. neděle v mezidobísv. Alfons z Liguori9:00; 8:30 modlitba růžence a svátost pokáníMŠE sv. zpívanáKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 2.8.2021pondělí 18. týdne v mezidobísv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard7:30; 7:00 růženec, sv. pokáníMŠE sv.Kostel sv. Petra a Pavla
Úterý 3.8.2021úterý 18. týdne v mezidobísv. Lydie------Jiné místo
Středa 4.8.2021středa 18. týdne v mezidobísv. Jan Maria Vianney18:00, 17:30 modlitba růžence a sv. pokáníMŠE sv. Kostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 5.8.2021čtvrtek 18. týdne v mezidobíPosvěcení římské baziliky Panny Marie18:00, 17:30 modlitba růžence a sv. pokání; MOŽNOST CELODENNÍ ADORACE NSO - 1. čtvrtek - za kněze a duch. povolání - od 8 do 17:30 hodinMŠE sv. - zpívaná mše, nakládání hnědého škapulířeKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 6.8.2021Svátek Proměnění PáněSvátek Proměnění Páně18:00, 17:30 modlitba růžence a sv. pokáníMŠE sv. zpívaná, pobožnost 1. pátku, katecheze na fařeKostel sv. Petra a Pavla
Sobota 7.8.2021sobota 18. týdne v mezidobísv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové7:30, 7:00 růženec a svátost smířeníMŠE sv.Kostel sv. Petra a Pavla
Neděle 8.8.202119. neděle v mezidobísv. Dominik9:00; 8:30 modlitba růžence a sv. pokáníMŠE sv. zpívanáKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky