8. prosince – HODINA MILOSTI PRO SVĚT na SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ, od 12:00-13:00

Kategorie: AktualityLiturgické texty

7.12.2020

Matka Boží, která se zjevila na Slavnost Neposkvrněného Početí, 8. prosince 1947, zdravotní sestře Pierině Gilli v Montichiari v Itálii, řekla:

“Přeji si, aby se každý rok 8. prosince v poledne uctívala Hodina Milosti pro celý svět. Díky modlitbě v tuto hodinu sešlu mnoho milostí pro duši i tělo. Budou se dít mnohá obrácení. Zatvrzelá srdce a chladná jako mramor budou pohnuty Boží milostí a obnoví se jejich věrnost a láska k Bohu. Pán, můj Boží Syn, Ježíš, prokáže velké milosrdenství, pokud se dobří lidé budou modlit za bližní. Je mým přáním, aby se povědomí o této Hodině šířilo. Zakrátko lidé poznají velikost této Hodiny Milosti. Pokud někdo v tuto hodinu nemůže přijít do kostela, nechť se modlí doma”.

Text ze zjevení, jak je uveden na webových stránkách Fatymu:

HODINA MILOSTI PRO SVĚT
8. prosince 1947 při zjevení v dómě v Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání:
„ Přeji si, aby se každoročně 8. prosince od 12 do 13 hodin konala hodina modliteb za svět.
Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí. Náš Pán, můj Božský Syn, chce lidem darovat přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry.
Sdělte Svatému otci, že si přeji, aby tato hodina milosti byla známá celému světu a po celém světě se rozšířila. Ten, kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží mnoho milostí.
Brzy poznáte velikost této hodiny milostí. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenu plnost milostí.
Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, kteří svolávají milosrdenství našeho Pána na tuto zem. Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina oběti a věrnosti a odvážného přičinění. Modlitba, oběti a pokání tak mnoha duší zabraňují tomu, aby na lidstvo dopadl soud Boží spravedlnosti. Hořím láskou a žádám modlitby za záchranu světa!
Kdybyste věděli, jak mnoho mých dětí jde cestou záhuby! I Církev je ve velkém nebezpečí. Doba je stále více zlověstná. Nesu ve svém srdci utrpení mnoha nemocných a trpících, abych je přivedla k větší svatosti. Jsem Matka plná lásky ke svým dětem!

Bude to 8. prosince, kdy Neposkvrněné Početí rozdrtí Hadovu hlavu.”

Modlitba k Rose Mystice

Maria, Růže Tajemná,
Neposkvrněné Početí,
Matko našeho Pána Ježíše Krista,
Matko Milosti,
Matko Tajemného Těla,
Matko Církve,
Ty jsi sestoupila na zem,
aby jsi pozvala nás, děti této země,
ke vzájemné lásce,
ke sjednocení a k životu v pokoji…
Ty nas prosíš, abychom byli milosrdní,
modlili se a činili pokání.
Děkujeme Bohu z celého svého srdce,
že nám Tebe dal jako naši
Matku a Prostřednici ve všech
našich potřebách.
Nejsvětější Maria, milostiplná,
prosím Tě, pomoz mi, volám k Tobě
a vyslyš mou prosbu.
Ty jsi nám slíbila svou mateřskou péči,
milostiplná: “Já jsem vždy blízko Tebe,
s mou mateřskou Láskou”.
Růže Tajemná, Neposkvrněná, Mater Dolorosa,
prosím, ukaž mi, že Ty jsi Mou Matkou,
Snoubenkou Ducha Svatého
a Královnou Nebe a Země.
Amen.

Jak využít Hodinu Milosti?

Je to zvláštní hodina a bylo by krásné, kdybys ji mohl využít celou. Čím více času strávíš s Marií, tím více milostí bude sesláno na tebe a ty, které nosíš ve svém srdci. Proto se pokus dát Neposkvrněné celou svatou hodinu. Pokud to není možné, přistup k Jejímu Neposkvrněnému Srdci na tak dlouho, jak můžeš. Každá chvíle, kterou strávíš přitulen k zaslíbení Matky Boží bude oceněná!
Začni od připomenutí si zaslíbení Nejsvětější Matky.
“Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého”.
Soustřeď se na modlitbu a zeptej sám sebe: “Co mi slíbila Nejsvětější Matka”? Ona přislíbila, že Hodina Milosti “přinese mnoho obrácení”.
Pros o milost obrácení pro ty, kteří jej nejvíce potřebují.
“Zatvrzelá a studená srdce budou dotknuta Boží milostí a stanou se věrnými ctiteli našeho Pána a budou Jej upřímně milovat (…)”.
Pros o tuto milost pro sebe a nejbližší.
“Skrze tuto pobožnost získáte mnoho duchovních a tělesných milostí”.
Neboj se prosit o milosti – i ty největší!
„Náš Pán, můj Boží Syn, Ježíš, sešle své přemnohé Milosrdenství, jestliže se dobří lidé budou stále modlit za své hříšné bratry (…)”.
Pros o milost obrácení pro hříšníky.
“Každý, kdo se bude modlit na tento úmysl a prolévat slzy pokání, nalezne jistý žebřík do nebe a skrze mé Mateřské Srdce bude mít také zajištěnou péči a milost”.
A nyní poděkuj za tu milost, kterou ti dnes Nejsvětější Matka zaručuje!
A v tuto chvíli můžeš začít rozmlouvat s Marií modlitbami, kterou jsou blízké tvému srdci. Např. se pomodli růženec, propoj jej s větami (Bože, i když jsi neuchopitelný…) a lítosti za hříchy (ach, lituji svých provinění…). Vyznej svou víru v Boha (Věřím v Boha, Otce Všemohoucího), chval Jeho dobrotu (Sláva na výsosti Bohu), odevzdej se do péče Marie (Jsem celá Tvá, Maria). Toto jsou slova zvlášť milá Marii. Ona ti otevřou Její Srdce, nechť ty jsi otevřen na Její dary.
Hodina Milosti pro svět
Existuje taková jedna hodina v roce, kdy se Nebe schyluje nad zemí tak nízko, že Bůh je na dosah ruky. A také Jeho věčné poklady lásky. Existuje taková jedna hodina v roce, kdy všechno je možné. Zaslíbení s ní spojená jsou skutečně velká! To Nejsvětější Matka ohlašuje, že skrze 60 minut v roce je Nebe nad námi otevřené tak, že každý, kdo v tom čase zavře nad sebou deštník nedůvěry, obdrží od Boha to, co nejvíce potřebuje.
Není to příslib spojený pouze s duchovním rozměrem. Bůh nám připomíná, že stvořil nejen naše duše, On povolal k životu také naše tělo a dal mu velkou hodnotu. V Hodině Milosti se nejeden z nás přesvědčí o tom, že Bůh neopomíjí význam těla.
– Budou se dít uzdravení
– Zbaví se závislosti
– Přestane být otrokem hříchu
Většina z nás zakusí další milosti. To jsou velké dary, které nás jako silný jeřáb vytrhávají z rutiny každodenníno zla, z připravenosti ke kompromisu a dohadování se se světem, aby nás to postavilo na úplně novou zem, uprostřed úpně nových (o mnoho krásnějších) krajin.

Dnes je…

 • úterý 16. 4. 2024
 • úterý 3. velikonočního týdne
  Liturgická barva: bílá
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Bernadetta Soubirousová
  • v občanském kalendáři: Irena
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Sk 7,51-8,1a
  • Žalm: Zl 31
  • Evangelium: Jan 6,30-35
Biblický citát na dnešní den
Já jsem chléb života. (J 6,35)

Citát na dnešní den

Nepodlehněte pokušení myslet si,

že zlo je silnější!

„Nikdy se nenechte odradit,
nikdy nepodlehněte pokušení myslet si,
že zlo je silnější,
že to nejhorší nikdy nemá konce
a že vaše úsilí je zbytečné."

(papež František k italským karabinierům 16.9.2023)

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám