24 hodin pro Pána

Kategorie: Aktuality

20.3.2017

24 hodin pro Pána

24 hodin pro Pána Z podnětu papeže Františka vznikla nová celosvětová iniciativa 24 hodin pro Pána.
Jedná se o pozvání pro všechny diecéze a farnosti, aby se v nich uspořádala, před 4. neděli postní, velká příležitost k eucharistické adoraci a svátosti smíření. Sám papež František zahajuje tuto iniciativu kající bohoslužbou ve vatikánské bazilice sv. Petra, přistoupí ke svátosti smíření a zpovídá. 

Je to hezká výzva a pozvánka pro každého z nás, abychom si udělali čas na Pána. Proto prosím spolubratry kněze a vás věřící, aby se tato akce konala, pokud možno, ve všech farnostech. Důležité je zúčastnit se eucharistické adorace, být nějaký čas před Ježíšem přítomným v eucharistii a popřípadě slavit svátost smíření. Není úplně nutné konat adoraci 24 hodin, pokud je farní společenství malé a nebyla by zajištěná přítomnost někoho z věřících před Nejsvětější svátosti. Podstatné je být v Ježíšově blízkosti a konat adoraci podle daných možností. Nejedná se o žádnou složitou akci náročnou na přípravu. Jde pouze o touhu každého z nás být s Pánem a toto setkání nabídnout a umožnit i druhým lidem.

Poprvé se tato iniciativa konala v roce 2014. V letošním roce se uskuteční 24. – 25. března.
P. Jan Paseka

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/4442-24-hodin-pro-pana.html

Dnes je…

 • sobota 23. 9. 2023
 • sobota 24. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
  • v občanském kalendáři: Berta
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Tim 6,13-16
  • Žalm: Zl 100
  • Evangelium: Lk 8,4-15
Biblický citát na dnešní den
Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. (Iz 55,8)

Citát na dnešní den

Nezapomínejte na chudé, milujte je,

protože v nich je ukřižovaný Ježíš,

který čeká na své zmrtvýchvstání.

Nezapomínejte na chudé,
protože právě oni vám otevřou dveře do nebe.

Papež František 20. září 2023

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023