24 hodin pro Pána

Kategorie: Aktuality

20.3.2017

24 hodin pro Pána

24 hodin pro Pána Z podnětu papeže Františka vznikla nová celosvětová iniciativa 24 hodin pro Pána.
Jedná se o pozvání pro všechny diecéze a farnosti, aby se v nich uspořádala, před 4. neděli postní, velká příležitost k eucharistické adoraci a svátosti smíření. Sám papež František zahajuje tuto iniciativu kající bohoslužbou ve vatikánské bazilice sv. Petra, přistoupí ke svátosti smíření a zpovídá. 

Je to hezká výzva a pozvánka pro každého z nás, abychom si udělali čas na Pána. Proto prosím spolubratry kněze a vás věřící, aby se tato akce konala, pokud možno, ve všech farnostech. Důležité je zúčastnit se eucharistické adorace, být nějaký čas před Ježíšem přítomným v eucharistii a popřípadě slavit svátost smíření. Není úplně nutné konat adoraci 24 hodin, pokud je farní společenství malé a nebyla by zajištěná přítomnost někoho z věřících před Nejsvětější svátosti. Podstatné je být v Ježíšově blízkosti a konat adoraci podle daných možností. Nejedná se o žádnou složitou akci náročnou na přípravu. Jde pouze o touhu každého z nás být s Pánem a toto setkání nabídnout a umožnit i druhým lidem.

Poprvé se tato iniciativa konala v roce 2014. V letošním roce se uskuteční 24. – 25. března.
P. Jan Paseka

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/4442-24-hodin-pro-pana.html

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]