24 hodin pro Pána

Kategorie: Aktuality

20.3.2017

24 hodin pro Pána

24 hodin pro Pána Z podnětu papeže Františka vznikla nová celosvětová iniciativa 24 hodin pro Pána.
Jedná se o pozvání pro všechny diecéze a farnosti, aby se v nich uspořádala, před 4. neděli postní, velká příležitost k eucharistické adoraci a svátosti smíření. Sám papež František zahajuje tuto iniciativu kající bohoslužbou ve vatikánské bazilice sv. Petra, přistoupí ke svátosti smíření a zpovídá. 

Je to hezká výzva a pozvánka pro každého z nás, abychom si udělali čas na Pána. Proto prosím spolubratry kněze a vás věřící, aby se tato akce konala, pokud možno, ve všech farnostech. Důležité je zúčastnit se eucharistické adorace, být nějaký čas před Ježíšem přítomným v eucharistii a popřípadě slavit svátost smíření. Není úplně nutné konat adoraci 24 hodin, pokud je farní společenství malé a nebyla by zajištěná přítomnost někoho z věřících před Nejsvětější svátosti. Podstatné je být v Ježíšově blízkosti a konat adoraci podle daných možností. Nejedná se o žádnou složitou akci náročnou na přípravu. Jde pouze o touhu každého z nás být s Pánem a toto setkání nabídnout a umožnit i druhým lidem.

Poprvé se tato iniciativa konala v roce 2014. V letošním roce se uskuteční 24. – 25. března.
P. Jan Paseka

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/4442-24-hodin-pro-pana.html

Dnes je…

 • pátek 24. 5. 2024
 • pátek 7. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Vincent Lerinský
  • v občanském kalendáři: Jana
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Jak 5,9-12
  • Žalm: Zl 103
  • Evangelium: Mk 10,1-12
Biblický citát na dnešní den
Když řeknete ano, ať je to ano. (Jk 5,12)

Citát na dnešní den

Pokora nás zachraňuje

před Zlým.

Pokora je nepřemožitelnou silou...

www.pastorace.cz

Nové články

Pozvánka na mši sv. a přednášku PhDr. R. Malého – úterý 7. 5. 2024

28.4.2024

V úterý 7. 5. bude v našem kostele sloužena MŠE SV. od […]

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám