24 hodin pro Pána

Kategorie: Aktuality

20.3.2017

24 hodin pro Pána

24 hodin pro Pána Z podnětu papeže Františka vznikla nová celosvětová iniciativa 24 hodin pro Pána.
Jedná se o pozvání pro všechny diecéze a farnosti, aby se v nich uspořádala, před 4. neděli postní, velká příležitost k eucharistické adoraci a svátosti smíření. Sám papež František zahajuje tuto iniciativu kající bohoslužbou ve vatikánské bazilice sv. Petra, přistoupí ke svátosti smíření a zpovídá. 

Je to hezká výzva a pozvánka pro každého z nás, abychom si udělali čas na Pána. Proto prosím spolubratry kněze a vás věřící, aby se tato akce konala, pokud možno, ve všech farnostech. Důležité je zúčastnit se eucharistické adorace, být nějaký čas před Ježíšem přítomným v eucharistii a popřípadě slavit svátost smíření. Není úplně nutné konat adoraci 24 hodin, pokud je farní společenství malé a nebyla by zajištěná přítomnost někoho z věřících před Nejsvětější svátosti. Podstatné je být v Ježíšově blízkosti a konat adoraci podle daných možností. Nejedná se o žádnou složitou akci náročnou na přípravu. Jde pouze o touhu každého z nás být s Pánem a toto setkání nabídnout a umožnit i druhým lidem.

Poprvé se tato iniciativa konala v roce 2014. V letošním roce se uskuteční 24. – 25. března.
P. Jan Paseka

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/4442-24-hodin-pro-pana.html

Dnes je…

 • sobota 24. 2. 2024
 • sobota 1. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Modest
  • v občanském kalendáři: Matěj
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dt 26,16-19
  • Žalm: Zl 119
  • Evangelium: Mt 5,43-48
Biblický citát na dnešní den
Modlete se za ty, kteří vás pronásledují. (Mt 5,44)

Citát na dnešní den

Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.

Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu 

projít temnotou, nenechat se přemoci strachem...

www.pastorace.cz

Nové články

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám

Výsledek Tříkrálové sbírky v Rudolticích: 40 169 Kč

9.1.2024

Letos se při TKS 6. 1. 2024 vykoledovalo pro účely Oblastní Charity […]

Tříkrálová sbírka 2024 – 6. ledna

4.1.2024

plakátek TKS_2024
Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po dvacáté čtvrté. Výtěžek ze […]

Betlémské světlo – u nás v kostele

23.12.2023

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
přivezené skauty přímo z místa narození Ježíše Krista
je možné si […]

Pozvánka na adventní mši sv. 19. 12. 2023 v našem kostele – od 17:30

2.12.2023

V ÚTERÝ 19. PROSINCE BUDE SLOUŽIT MŠI SV. S ADVENTNÍMI ZPĚVY P. […]