1. a 2. května – opět tradiční mše svaté!

Kategorie: Aktuality

18.4.2020

Mše svaté při postupném uvolňování vládních opatření

Rudoltice – pátek 1. května a sobota 2. května (http://fssp.cz/mse-svate-pri-postupnem-uvolnovani-vladnich-opatreni/

(Mše svaté po 15 osobách)

Možnost svaté zpovědi v pátek od 16:30-17:25

Mše svatá v 17:30, v případě zájmu druhá mše následuje v 18:30

Možnost svaté zpovědi v sobotu od 6:45-7:25

Mše svatá v sobotu v 7:30

Katecheze na faře odpadá

Svou účast nám prosíme oznamte zde:

Rezervace místa

 „OBSAZENY“ JIŽ  MŠE SV. 1. 5. 17:30, 18:30 i 2. 5. od 7:30
VOLNO JE NA 8:30 V SOBOTU

 

  Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
   • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
   • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
  Biblický citát na dnešní den
  Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

  Citát na dnešní den

  Evangelizace nezačíná morálkou,

  ale kerygmatem.

  Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

  Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

  Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

  www.pastorace.cz

  Nové články

  Novéna ke Zvěstování Panny Marie

  16.3.2023

  Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

  SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

  6.3.2023

  Milí,
  přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

  Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

  27.2.2023

   
  P.Krajíček_data_ovečky