Pravidelný pořad bohoslužeb

BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH V KAPLI NA FAŘE, V KOSTELE POUZE V LETNÍCH MĚSÍCÍCH +LATINSKÉ TRADIČNÍ MŠE SV.

Každý týden:

Neděle:  11 h. mše sv. nebo bohoslužba slova

Od 19. 10. 2018 BYLA každý den sloužena mše sv. P. Josefem Krajíčkem (pokud nezastupoval jinde)

od 24. 12. 2019 již nejsou slouženy mše sv. P. Krajíčkem – pro zhoršení zdravotního stavu

viz aktuální pořad bohoslužeb – jáhen slouží bohoslužby slova se sv. přijímáním – neděle, pondělí, čtvrtek

Náboženství pro děti se tento rok neučí

Katecheze pro dospělé (střídavě katechismus nebo bible): buď pondělí (katechismus KC) nebo úterý (bible) od 19:00 hodin – farní knihovna – mimo prázdniny – viz aktuální pořad bohoslužeb

Katecheze pro všechny – každý 1. pátek ., 3. úterý v měsíci po trad. mši sv. (cca 18:30) – kaple

Pravidelně se  konají:

1. pátek v měsíci – 17:30mše sv. podle tradičního římského ritu s eucharist. pobožností – za nová kněžská povolání – VŽDY V KOSTELE (Kněžské bratrstvo FSSP)
/1. sobota v měsíci – 7:30 – mše sv. podle tradičního římského ritu s mariánskou pobožností (dle aktuálního pořadu) – VŽDY V KOSTELE (Kněžské bratrstvo FSSP)

každé 3. úterý v měsíci17:30 h. – tradiční latinská mše – VŽDY V KOSTELE (P. J. Jirásek)

Postní neděle – 15 h. křížová cesta, před tradiční mší sv. od 17 h. – VŽDY V KOSTELE

Svátost smíření – zpravidla 1/2 hod. před každou mší sv. nebo po ní


Pravidelně:

 1. čtvrtek v měsíci – 18:00  h. – modl. růžence, bohoslužba slova a adorace + modl. za kněze a duch. povolání
13. v měsíci – 18:00 h. mariánské večeřadlo: růženec, zasvěcení, bohoslužba slova, adorace

Dnes je…

 • pátek 18. 9. 2020
 • pátek 24. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Josef Kupertinský
  • v občanském kalendáři: Kryštof
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Kor 15,12-20
  • Žalm: Zl 17
  • Evangelium: Lk 8,1-3
Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)

Citát na dnešní den

Bůh neplní všechna naše přání,

ale všechna svá zaslíbení.

(Dietrich Bonhoeffer)

www.pastorace.cz