Pořad bohoslužeb od 28. 7. do 4. 8. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

29.7.2013

Neděle 28.7.201317. neděle v mezidobísv. Nazarius a Celsus10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ za + Boženu Dubskou a Annu KoudelkovouKaple fara
Pondělí 29.7.2013 pondělí 17. týdne v mezidobísv. Marta
Úterý 30.7.2013úterý 17. týdne v mezidobísv. Petr Chryzolog14:00POHŘEBNÍ OBŘAD - rozloučení s p. Miroslavem HajnovičemKostel sv. Petra a Pavla
Středa 31.7.2013 středa 17. týdne v mezidobísv. Ignác z Loyoly
Čtvrtek 1.8.2013čtvrtek 17. týdne v mezidobísv. Alfons z Liguori17:30 (16.30 adorace před NSO, 17:00 společná modlitba za povolání)MŠE SVATÁ za kněze a duchovní povoláníKaple fara
Pátek 2.8.2013 pátek 17. týdne v mezidobísv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard
Sobota 3.8.2013 sobota 17. týdne v mezidobísv. Lydie
Neděle 4.8.201318. neděle v mezidobísv. Jan Maria Vianney10:00 (9:40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky