Pořad bohoslužeb od 14. do 21. 3. 2021

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

14.3.2021

Neděle 14.3.20214. neděle postnísv. Matylda11:00, 10:30 modl. růžence, 15:00 kříž. cesta - kostelBohoslužba slova se sv. přijímáním; křížová cestaKaple fara
Pondělí 15.3.2021pondělí 4. postního týdnesv. Longin------Kaple fara
Úterý 16.3.2021úterý 4. postního týdnesv. Heribert------Kaple fara
Středa 17.3.2021středa 4. postního týdnesv. Patrik------Kaple fara
Čtvrtek 18.3.2021čtvrtek 4. postního týdnesv. Cyril Jeruzalémský18:30Modl. růžence za kněze, boh. slova, výklad katechismu KCKaple fara
Pátek 19.3.2021Slavnost sv. Josefa17:30, 17 růženec a svátost smířeníMše sv. v tradičním římském ritu (FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla
Sobota 20.3.2021sobota 4. postního týdnesv. Archip------Kaple fara
Neděle 21.3.20215. neděle postníbl. Serapion10:00, 9:30 modl. růženceMše sv. v tradičním římském ritu (FSSP)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]